Κατηγορία

Νέα

Μένουμε Σπίτι

Εκτός από τις εργασίες που σας ανέθεσαν οι καθηγητές σας τις τελευταίες ημέρες των μαθημάτων και τις οποίες θα έχετε ολοκληρώσει μέχρι τώρα, προχωράμε σε ανάθεση νέων εργασιών.

Clash of Classes

Οι μάθητές μας συμμετείχαν σε ένα public debate