Εξετάσεις

Εξετάσεις γλωσσομάθειας 2024

Elementary 2, High School 1, High School 2 (STARS 1, STARS 2, BEGINNERS)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΡΟΘΕΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
EL2 STARS 1, EUROPALSO 25 Μαΐου 35€ 23 Φεβρουαρίου
HS1 STARS 2, EUROPALSO 38€
HS2 BEGINNERS, EUROPALSO 48€

Χρειάζεται να διδάσκουμε στα παιδιά από μικρή ηλικία την αξία του να θέτουν και να επιτυγχάνουν στόχους. Η επίτευξη μικρών ενδιάμεσων στόχων όπως η συμμετοχή στις εξετάσεις για μικρούς μαθητές

 • αυξάνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών και ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους.
 • εξοικειώνει τα παιδιά με τον θεσμό των εξετάσεων μέσα από εξετάσεις ειδικά σχεδιασμένες για μικρούς μαθητές.
 • εξασκεί την υπευθυνότητα, την αυτονομία και την διαχείριση άγχους.
 • πιστοποιεί τις γλωσσικές δεξιότητες τους μέσα από έναν ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα.
 • `

Εάν επιθυμείτε τη συμμετοχή του παιδιού σας στις εξετάσεις, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

 1. Αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email manetaki@manetaki.gr ολόκληρο το ονοματεπώνυμο του μαθητή, ημερομηνία γέννησης και πατρώνυμο.
 2. Η εγγραφή των στοιχείων του υποψηφίου θα γίνει ηλεκτρονικά από εμάς.
 3. Σας αποστέλλουμε στο email σας τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συνδέσμου για να κάνετε τη κατάθεση για το δίπλωμα.
 4. Αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email manetaki@manetaki.gr το καταθετήριο για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι να μην υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τη Σχολή μας έως και τον μήνα Φεβρουάριο.

High School 3, D' Class (KET, PET)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΡΟΘΕΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
HS3 KET, CAMBRIDGE 15 Ιουνίου ή 16 Ιουνίου 80€ 23 Φεβρουαρίου
D’ CLASS PET, CAMBRIDGE 90€

* Η προφορική εξέταση θα ανακοινωθεί σύντομα.

Χρειάζεται να διδάσκουμε στα παιδιά από μικρή ηλικία την αξία του να θέτουν και να επιτυγχάνουν στόχους. Η επίτευξη μικρών ενδιάμεσων στόχων όπως η συμμετοχή στις εξετάσεις για μικρούς μαθητές

 • αυξάνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών και ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους.
 • εξοικειώνει τα παιδιά με τον θεσμό των εξετάσεων μέσα από εξετάσεις ειδικά σχεδιασμένες για μικρούς μαθητές.
 • εξασκεί την υπευθυνότητα, την αυτονομία και την διαχείριση άγχους.
 • πιστοποιεί τις γλωσσικές δεξιότητες τους μέσα από έναν ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα.
 • `

Εάν επιθυμείτε τη συμμετοχή του παιδιού σας στις εξετάσεις, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

 1. Αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email manetaki@manetaki.gr ολόκληρο το ονοματεπώνυμο του μαθητή, ημερομηνία γέννησης και πατρώνυμο.
 2. Η εγγραφή των στοιχείων του υποψηφίου θα γίνει ηλεκτρονικά από εμάς.
 3. Σας αποστέλλουμε στο email σας τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συνδέσμου για να κάνετε τη κατάθεση για το δίπλωμα.
 4. Αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email manetaki@manetaki.gr το καταθετήριο για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι να μην υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τη Σχολή μας έως και τον μήνα Φεβρουάριο.

Lower B2 (FCE, ECCE, ESB, LRN)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΡΟΘΕΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
LOWER FCE-B2, CAMBRIDGE 19 Μαΐου 175€ 23 Φεβρουαρίου
ECCE-B2, MICHIGAN 25 Μαΐου 182€
ESB-B2 26 Μαΐου 175€
LRN-B2 1 Ιουνίου 170€

* Η προφορική εξέταση θα ανακοινωθεί σύντομα.

Εάν επιθυμείτε τη συμμετοχή του παιδιού σας στις εξετάσεις, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

 1. Αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email manetaki@manetaki.gr Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας / Διαβατηρίου σε ισχύ
  (Στην περίπτωση διαβατηρίου, πρέπει να στείλετε και φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Πατρός του Υποψήφιου.)
 2. Η εγγραφή των στοιχείων του υποψηφίου θα γίνει ηλεκτρονικά από εμάς.
 3. Σας αποστέλλουμε στο email σας τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συνδέσμου για να κάνετε τη κατάθεση.
 4. Αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email manetaki@manetaki.gr το καταθετήριο για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι να μην υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τη Σχολή μας έως και τον μήνα Φεβρουάριο.

Proficiency C2 (ECPE, LRN)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΡΟΘΕΣΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
PROFICIENCY ECPE-C2 MICHIGAN 26 Μαΐου 202€ 23 Φεβρουαρίου
LRN-C2, MICHIGAN 1 Ιουνίου 190€

* Η προφορική εξέταση θα ανακοινωθεί σύντομα.

Εάν επιθυμείτε τη συμμετοχή του παιδιού σας στις εξετάσεις, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

 1. Αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email manetaki@manetaki.gr Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας / Διαβατηρίου σε ισχύ
  (Στην περίπτωση διαβατηρίου, πρέπει να στείλετε και φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του Πατρός του Υποψήφιου.)
 2. Η εγγραφή των στοιχείων του υποψηφίου θα γίνει ηλεκτρονικά από εμάς.
 3. Σας αποστέλλουμε στο email σας τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συνδέσμου για να κάνετε τη κατάθεση.
 4. Αποστείλετε ηλεκτρονικά στο email manetaki@manetaki.gr το καταθετήριο για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι να μην υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τη Σχολή μας έως και τον μήνα Φεβρουάριο.

Εξετάσεις γλωσσομάθειας 2023

Εξετάσεις

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις και την γρήγορη εκμάθηση Αγγλικών μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Καλέστε στα τηλέφωνα 210 8970120 ή 210 8970189. Μέσω email στο manetaki@manetaki.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην σελίδα Επικοινωνία.
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Μανετάκη στη διεύθυνση Πλατεία Ηρώων και Ηφαίστου, Βάρη Αττικής και τις σελίδες μας σε Facebook και Instagram.