Τμήματα Ενηλίκων

Στο Κέντρο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Μανετάκη οι ενήλικες μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα προσαρμοσμένα στους στόχους και τις ανάγκες τους σε πέντε ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά ή Ρωσικά.

Τα τμήματα που λειτουργούν όλη την διδακτική χρονιά είναι :

General courses: Τα πιο δημοφιλή τμήματα της σχολής με έμφαση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία και το στοιχείο του fun learning.

Exam courses: Εντατικά τμήματα που στοχεύουν στην απόκτηση συγκεκριμένων πτυχίων. Εδώ η μεθοδολογία επικεντρώνεται στην εξάσκηση δεξιοτήτων και τεχνικών που θα βοηθήσουν στην απόκτηση της απαραίτητης πιστοποίησης.

Business courses
: Τμήματα που εστιάζουν στην ορολογία και στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος (πχ τουριστικά).

Οι καθηγητές μας είναι εκπαιδευμένοι, εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι στη διδασκαλία ενηλίκων, κάτοχοι πτυχίων Celta και Delta του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Την διδακτική χρονιά 2018-2019 στο πρόγραμμα μας «Plus One» οι ενήλικες μπορούν να παρακολουθήσουν δύο ξένες γλώσσες σε τιμή «Special Offer».