Τμήματα Ενηλίκων

Αγγλικά για Ενήλικες

Στο Κέντρο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Μανετάκη όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν αγγλικά για ενήλικες. Προσφέρουμε επίσης μαθήματα προσαρμοσμένα στους στόχους και τις ανάγκες σας, σε ακόμη τέσσερις ξένες γλώσσες. Οι γλώσσες αυτές είναι τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ισπανικά και τα Ρωσικά.

Τα τμήματα που λειτουργούν όλη την διδακτική χρονιά είναι :

General courses: Τα πιο δημοφιλή τμήματα της σχολής με έμφαση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία και το στοιχείο του fun learning.

Exam courses: Εντατικά τμήματα που στοχεύουν στην απόκτηση συγκεκριμένων πτυχίων. Εδώ η μεθοδολογία επικεντρώνεται στην εξάσκηση δεξιοτήτων και τεχνικών που θα βοηθήσουν στην απόκτηση της απαραίτητης πιστοποίησης. Τα τμήματα αυτά δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να φτάσουμε στην επίτευξη του στόχου.

Business courses
: Τμήματα που εστιάζουν στην ορολογία και στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος (πχ τουριστικά επαγγέλματα κ.α).

Οι καθηγητές μας είναι όλοι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, με την καλύτερη εξειδίκευσή και πιστοποιημένοι στη διδασκαλία ενηλίκων. Είναι κάτοχοι των πτυχίων Celta και Delta του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Την διδακτική χρονιά 2018-2019 μέσα από το πρόγραμμα μας «Plus One» όλοι οι ενήλικες μπορούν να παρακολουθήσουν δύο ξένες γλώσσες σε τιμή «Special Offer».

Στο Κέντρο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Μανετάκη τα αγγλικά για ενήλικες ποτέ δεν ήταν πιο εύκολα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από την φόρμα στην σελίδα Επικοινωνία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την γρήγορη εκμάθηση Αγγλικών και την Μεθοδολογία που ακολουθούμε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Καλέστε στα τηλέφωνα 210 8970120 ή 210 8970189. Μέσω email στο manetaki@manetaki.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην σελίδα Επικοινωνία.
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Μανετάκη στη διεύθυνση Πλατεία Ηρώων και Ηφαίστου, Βάρη Αττικής και τις σελίδες μας σε Facebook και Instagram.