Τμήματα όλων των επιπέδων Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών

Εξασφαλίστε στα παιδιά σας το εισιτήριο της επιτυχίας εγγράφοντάς τα σε κάποιο από τα τμήματά μας ώστε το μαθαίνω αγγλικά να γίνεται παιχνίδι.

Προσφέρουμε τμήματα για όλα τα επίπεδα, ειδικά σχεδιασμένα για κάθε ηλικία. Το ιδιαίτερα έμπειρο και εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό, το υπερσύγχρονα εξοπλισμένο κέντρο μας, τα διδακτικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας και η σύγχρονη μεθοδολογία βοηθούν τους μαθητές μας να σημειώσουν γρήγορη πρόοδο και να μαθαίνουν με τον πιο ευχάριστο τρόπο.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑΞΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Αρχάριοι E1, Α Προκαταρκτική
E2, Β Προκαταρκτική
STARTERS, Young Learners University of Cambridge
Μέσο-Κατώτερο – A1 HS1, Α Κανονική
HS2/A1, Β Κανονική
MOVERS, Young Learners
FLYERS, Young Learners/A1
University of Cambridge
Μέσο – A2, B1 HS3/A2, C Κανονική
D/B1, D Κανονική
KET, Key English Test/A2
PET, Preliminary Engl. Test/B1
University of Cambridge
Μέσο-Ανώτερο – B2 B2, Pre-Lower
B2, Lower
Προαιρετικά FCE/ECCE, B2
FCE/ECCE, B2
University of Cambridge
University of Michigan
Ανώτερο – C1 C1 Advanced Προαιρετικό CAE University of Cambridge
Ανώτατο – C2 C2 Proficiency CPE, C2
ECPE, C2
University of Cambridge
University of MichiganΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑΞΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Προκαταρκτική COURS Ι Preparatoire
Αρχάριοι COURS ΙΙ Débutant
Βασικό COURS ΙΙΙ
Pré-elémentaire A1
DELF A1 Université de la Sorbonne
Βασικό-Προχωρημένο Elémentaire A2 DELF A2 Université de la Sorbonne
Μέσο Pré-Intermédiaire B1 DELF B1 Université de la Sorbonne
Μέσο – Προχωρημένο Intermédiaire B2 DELF B2 Université de la Sorbonne
Ανώτερο Supérieur C1 DELF C1 Université de la Sorbonne
Ανώτατο Avancé C2 DELF C2 Université de la Sorbonne


ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑΞΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Αρχάριοι Deutsch Ι Goethe Institut
Βασικό Α1 Deutsch ΙΙ-A1 Fit in Deutsch 1 Goethe Institut
Βασικό-Προχωρημένο Α2 Deutsch ΙΙΙ-A2 Fit in Deutsch 2 Goethe Institut
Μέσο Β1 Deutch ΙV-B1 Zertifikat Deutsch Goethe Institut
Μέσο – Προχωρημένο Β2 Deutsch V-B2 Goethe-Zertifikat B2 Goethe Institut
Ανώτερο C1 Deutsch VΙ-C1 Goethe-Zertifikat C1 Goethe Institut
Ανώτατο C2 Deutsch VΙΙ-C2 Kleines Deutsches
Sprachdiplom
Goethe Institut


Σε όλες τις γλώσσες τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε :

  • Να συμβάλλουν στην εξάσκηση και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (ομιλία, κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, γραφή, ανάγνωση).
  • Να εμπλουτίζουν διαρκώς το λεξιλόγιο του μαθητή.
  • Να βοηθούν στην κατανόηση των γραμματικών κανόνων.
  • Να βελτιώνουν την προφορική ικανότητα για επικοινωνία.
  • Να εξοικειώνουν τον μαθητή με τις τεχνικές των διαφόρων εξετάσεων σε όλα τα επίπεδα.
  • Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την προσωπικότητα των μαθητών μας.
  • Να ενθαρρύνουν την κρίση και την αυτονομία στη σκέψη.

* Οι διαβαθμίσεις των επιπέδων Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 είναι σύμφωνα με το Common European Framework of Reference for Languages/Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

Για περισσότερες πληροφορίες για την γρήγορη εκμάθηση Αγγλικών και την Μεθοδολογία που ακολουθούμε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Καλέστε στα τηλέφωνα 210 8970120 ή 210 8970189. Μέσω email στο manetaki@manetaki.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην σελίδα Επικοινωνία.
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Μανετάκη στη διεύθυνση Πλατεία Ηρώων και Ηφαίστου, Βάρη Αττικής και τις σελίδες μας σε Facebook και Instagram.