Εγγύηση Πτυχίου

Η Σχολή μας δίνει σε όλους τους μαθητές που προετοιμάζονται για εξετάσεις πτυχίων γλωσσομάθειας εγγύηση πτυχίου. Σύμφωνα με αυτή, εγγυώμαστε την επιτυχία των μαθητών μας σε όλα τα ξενόγλωσσα διπλώματα.

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών μας( δείτε τις επιτυχίες μας) και εξασφαλίζεται μέσα από:

  • τη μοναδική μέθοδο διδασκαλίας win – win
  • την πολυετή εμπειρία, συστηματική δουλειά, ευχάριστη διδασκαλία και εμψύχωση των μαθητών μας από
  • την ομάδα των καθηγητών μας
  • την αγάπη για την ξένη γλώσσα και τις γερές βάσεις που έχουν αποκτηθεί μέσα στα προηγούμενα χρόνια
  • τις συστηματικές εξετάσεις προσομοίωσης ( mock exams),που γίνονται εκτός των ωρών διδασκαλίας και
  • προετοιμάζουν τους μαθητές μας αποτελεσματικά για τις ξενόγλωσσες εξετάσεις
  • την εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη

Επιπλέον, με ισχυρό αίσθημα ευθύνης δεσμευόμαστε ότι εάν κάποιος μαθητής μας αποτύχει στις εξετάσεις, δικαιούται να επαναλάβει όλο τον κύκλο σπουδών, χωρίς χρέωση, για το συγκεκριμένο πτυχίο.

Απαραίτητη προυπόθεση για την εγγύηση πτυχίου αποτελεί:

  • η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών από τους μαθητές σύμφωνα με το διδακτικό μας πρόγραμμα ή σε περίπτωση νέων μαθητών, η κατάταξή τους σε επίπεδο πτυχίου ύστερα από κατατακτήριο τεστ
  • η συνέπεια και επιμέλεια των μαθητών όσον αφορά στις μαθητικές τους υποχρεώσεις.