Κοινωνική ευθύνη

Κατά τη διάρκεια όλων των ετών λειτουργίας της, η Σχολή δεν εστιάσει μόνον στην αποδοτικότητα και ανάπτυξή της. Εστιάζει επίσης στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό της στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα. Είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με το κοινωνικό σύνολο. Προσπαθούμε πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της κάθε εποχής. Για το λόγο αυτό, έχουμε ενσωματώσει τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς μας στις δραστηριότητές μας ως εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έμπρακτα, μέσα από μια σειρά δράσεων/μέτρων επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών της τοπικής κοινωνίας. Ένα παράδειγμα δράσης είναι η παροχή υποτροφιών για δωρεάν μαθήματα αγγλικών.

Έμπρακτα, μέσα από μια σειρά δράσεων/μέτρων επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων της. Αναλυτικά:

  1. Καθιερώνουμε ειδικές τιμές για ανέργους και πολύτεκνους.
  2. Από το 1993 είμαστε χορηγοί του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης προσφέροντας ετήσιες υποτροφίες δωρεάν φοίτησης, ενώ παράλληλα το στηρίζουμε οικονομικά μέσα από ετήσιο φιλανθρωπικό bazaar και εκδηλώσεις που το συνοδεύουν αφιερωμένες σε αυτό.
  3. Στηρίζουμε ασθενείς κοινωνικές ομάδες, μέσω της συγκέντρωσης τροφίμων και εκπαιδευτικού υλικού.
  4. Προσφέρουμε υποτροφίες για δωρεάν μαθήματα αγγλικών σε παλαιούς και νέους μαθητές μας.
  5. Συνεργαζόμαστε με τον Δήμο μας στο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης και προσφέρουμε υποτροφίες δωρεάν φοίτησης σε παιδιά άνεργων και άπορων συμπολιτών μας.
  6. Μέσα από την περιβαλλοντική δράση της Σχολής μας, στηρίζουμε περιβαλλοντικούς οργανισμούς που βασίζουν την ύπαρξη και τη λειτουργία τους στον εθελοντισμό και την οικονομική συμβολή ιδιωτών.

Σε όλη μας την πορεία επιθυμούμε και προσπαθούμε να υπηρετούμε το σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την παροχή ίσων ευκαιριών και το σεβασμό στο περιβάλλον.

Ακολουθείστε μας στο Facebook, το Instagram και επικοινωνήστε μαζί μας.