Εξειδικευμένη διδασκαλία για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Εξειδικευμένη διδασκαλία για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Εξατομικευμένη διδασκαλία για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Καθώς η εκπαίδευση εξελίσσεται, νέες παιδαγωγικοί μέθοδοι χρησιμοποιούνται ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή. Σήμερα, γνωρίζουμε πια πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν “αδιάφοροι” ή “τεμπέληδες” μαθητές αλλά μαθητές που χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις δικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Η σχολή μας Manetaki Language School, με ιδιαίτερο σεβασμό στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, παρέχει δωρεάν μία σειρά δράσεων που θα βοηθήσουν την διδασκαλία του μαθητή και είναι οι εξής:

  • Μόνιμη συνεργασία με ειδική παιδαγωγό για διάγνωση, αξιολόγηση και παρακολούθηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
  • Ενισχυτική διδασκαλία σε ατομικά μαθήματα εκτός του προγράμματος σπουδών, για κάλυψη συγκεκριμένων αδυναμιών ή κενών που θα προκύψουν στους μαθητές
  • Μόνιμη Συνεργασία με ψυχολόγο
  • Δημιουργία και χρήση στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού για διαφοροποιημένη διδασκαλία που θα κάνει την διαδικασία της μάθησης απλή, ευχάριστη και ενδιαφέρουσα με έναν μοναδικό τρόπο.
  • Σεμινάρια επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού από ειδικούς εξειδικευμένους παιδαγωγούς
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Συγγραφή έντυπου βοηθητικού υλικού

Για να μας γνωρίσετε από κοντά αλλά και τις δράσεις μας για την εξειδικευμένη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 210-8970120 και 210 8970189 ή μέσω email στα info@manetaki.gr, manetedu@otenet.gr. Επίσης μπορείτε να συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας στην σελίδα Επικοινωνία .

 

Για περισσότερες πληροφορίες για την γρήγορη εκμάθηση Αγγλικών και την Μεθοδολογία που ακολουθούμε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Καλέστε στα τηλέφωνα 210 8970120 ή 210 8970189. Μέσω email στο info@manetaki.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην σελίδα Επικοινωνία.
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Μανετάκη στη διεύθυνση Πλατεία Ηρώων και Ηφαίστου, Βάρη Αττικής και τις σελίδες μας σε Facebook και Instagram.