Κατηγορία

Νέα

CLIL: Olympic Games

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαθεματική εργασία του Hs2 για την ιστορία & τα ιδεώδη των Ολυμπιακών & Παραολυμπιακών αγώνων