Επιτυχόντες 2015

University of Cambridge, May 2015

Συγχαρητήρια στους μαθητές και καθηγητές τους που έφτασαν το 100% επιτυχία στις εξετάσεις του University of Cambridge!

ECCE May 2015

Συγχαρητήρια στους μαθητές και καθηγητές τους που πλησίασαν το 100% επιτυχία στις εξετάσεις Lower/ECCE και Proficiency/ECPE του Πανεπιστημίου Michigan!

ECPE May 2015

Συγχαρητήρια στους μαθητές και καθηγητές τους που πλησίασαν το 100% επιτυχία στις εξετάσεις Lower/ECCE και Proficiency/ECPE του Πανεπιστημίου Michigan!