Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικά Ταξίδια στην Αγγλία

Η Σχολή μας έχει μακρόχρονη εμπειρία στην οργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην Αγγλία και τα τελευταία χρόνια έχει την χαρά να συνεργάζεται με τον Βρετανικό οργανισμό Lewis School of English, UK αποτελώντας και το Ελληνικό του γραφείο στην Ελλάδα.

Οι μαθητές που παίρνουν μέρος στα προγράμματα των 10-15 ημερών έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στο campus ενός Βρετανικού Πανεπιστημίου, να συναναστραφούν με μαθητές από άλλες χώρες του κόσμου και να πάρουν μία γεύση της Βρετανικής κουλτούρας.