Δραστηριότητες

Χριστουγεννιάτικα Bazaar

Αφιερώνουμε παζάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς ή περιβαλλοντικές οργανώσεις. Έτσι ενθαρρύνουμε τον εθελοντισμό και την κοινωνική ευαισθησία