Δραστηριότητες

Συνεργασία με Ψυχολόγο και Ειδική Παιδαγωγό

Η Σχολή μας διασφαλίζει την πρόοδο όλων των μαθητών ανεξαιρέτως, εισάγοντας εξατομικευμένη διδασκαλία για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και καθιερώνοντας μόνιμη συνεργασία με ειδική παιδαγωγό. Επίσης, διατηρεί μόνιμη συνεργασία με ψυχολόγο για την επιμόρφωση και στήριξη γονέων και καθηγητών και την αποτελεσματικότερη προσέγγιση και διαχείριση της ευαίσθητης παιδικής ψυχολογίας.