Δραστηριότητες

Συμβουλευτική Γονέων

Σεμινάρια από εκπαιδευτικούς συμβούλους, ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους διοργανώνονται στο χώρο μας με στόχο την ενημέρωση των γονέων για θέματα που τους απασχολούν.