Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές εκδρομές & θεματικά projects

Κάθε χρόνο οργανώνουμε εκπαιδευτικές εκδρομές σε μουσεία και άλλους οργανισμούς ( Μουσείο Ακρόπολης, Μουσείο Συναισθημάτων, Πλανητάριο , Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, Κέντρο αποκατάστασης Καρέτα – Καρέτα κλπ) και στη συνέχεια οι μαθητές μας δημιουργούν και παρουσιάζουν εργασίες / projects, βασισμένα στις επισκέψεις αυτές.